fbpx

Videomarkkinoinnin tila 2018

Yli 600 yritystä vastasi wyzowlin kyselyyn videomarkkinoinnin tilasta vuonna 2018. Kävimme tuon raportin lävitse ja listasimme mielenkiintoisimmat kohdat tähän blogiin.  Videoiden käyttö markkinoinnissa on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosina ja 2018 ei ollut mikään poikkeus. Videoiden määrä eri kanavissa on jatkuvassa nousussa ja haluammekin kertoa sinulle, miksi videot ovat tulleet jäädäkseen.

 • 2016 – 63% käytti videoita markkinoinnissaan
 • 2017 – 81% käytti videoita markkinoinnissaan
 • 2018 – 87% käytti videoita markkinoinnissaan

Markkinointikanavien käyttö

Kanavista YouTube on ollut palveluista suurin. YouTube mahdollistaa videoiden helpon jakamisen kotisivuille ja sosiaalisiin medioihin. 80% yrityksistä on kokenut palvelun tuottavan hyötyä toiminnalleen. Edeltävänä vuonna luku on ollut noin 90%. Tämä selittyy osittain esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja Linkedinin suoran käytön osalta.

Eri sosiaalisen median kanavat ovat rakentaneet omat algoritminsa niin, että ne suosivat videoita, jotka ovat julkaistu suoraan heidän palvelussaan. Tästä syystä yritykset ovat alkaneet käyttämään suoraan eri alustojen julkaisualustoja (Facebook 84% vuonna 2019 ja 2018 noin 68%). Facebookin ja Linkedinin videotoiminnot katsotaan osaltaan ehkä hyödyttävimmiksi, sillä asiakkaiden reagoidessa niihin, ne leviävät heidän sosiaalisiin piireihinsä orgaanisesti hyvin nopeasti. 85% Facebookia käyttävistä yrityksistä sanovat sen olleen hyödyllistä toiminnalleen (87% vuonna 2018.).

YouTube on silti palveluista isoin alusta mainosvideoille, vaikka sosiaalisten medioiden kasvaneet kävijämäärät ovat syöneet osaltaan sen markkinaosuutta. Näin ollen on hyvin tärkeää tietää, mikä on yrityksen kohderyhmä ja mitä julkaisualustaa he käyttävät. Yhdistämällä eri julkaisukanavia yritys voi maksimoida mainosvideon vaikuttavuuden kohderyhmänsä sisällä.

Miksi videota tulisi käyttää?

Kuten aiemmin jo mainitsimme, 94% videomarkkinoinnin käyttäjistä uskoo sen helpottavan asiakkaiden ja sidosryhmien ymmärtämistä yrityksen tuotteista ja palveluista. Muita huomioitavia asioita ovat myös:

 • Nettisivujen klikkausten kasvu mainosvideoiden avulla.
 • Tuote- ja käyttövideot ovat vähentäneet asiakaspalvelun työmäärää.
 • Vierailuaikojen pidentyminen yritysten kotisivuilla, joka on parantanut yritysten näkyvyyttä hakukoneissa.

Muita syitä videomarkkinoinnin kasvuun ovat:

 • Kustannusten lasku – Videotuotantojen kustannukset ovat laskeneet huomattavasti, joka on mahdollistanut videomarkkinoinnin kaiken kokoisille yrityksille.
 • Nopeaa ja helppoa – Videotuotantoja on nykyään mahdollista tuottaa nopealla aikataululla. Nopeimmat tuotannot voidaan nykyään tehdä kuvauspaikalla.
 • Monipuolinen käyttö – Videoiden käyttö markkinoinnissa on monipuolistunut ja eri mobiililaitteet antavat mahdollisuuden tavoittaa kohderyhmä ajasta ja paikasta riippumatta.

91% vastaajista uskovat videon olevan tärkeä osa markkinointiaan ja  he uskovat videoiden:

 • Kasvattavan markkinoinnin ROI:ta
 • Auttavan heidän asiakkaitaan ymmärtämään yrityksen palveluita ja tuotteita paremmin.

Vaikka videotuotannon määrä on kasvanut yritysten toiminnassa radikaalisesti ja se on tuonut jopa hieman informaatiotulvaa palveluissa, kuitenkin 99% videomarkkinointia käyttävistä yrityksistä sanoivat jatkavansa sen käyttöä ja panostavansa videoiden tuotantoon yhä enemmän.

Yleisimmät syyt, miksi videoita ei ole vielä käytetty olivat:

 • Kiire ja jatkuva ajanpuute.
 • Tietämättömyys siitä, miten pitäisi aloittaa.
 • Epävarmuus videoiden hyödyistä omassa liiketoiminnassaan.

Tämä on silti muuttumassa ja 74% markkinoijista, jotka eivät käytä videoita tällä hetkellä ovat sanoneet alkavansa käyttää sitä vuoden 2019 aikana. 2018 tämä luku oli vain 65%.

Mitä hyötyjä videoilla saavutetaan markkinoinnissa?

96% vastanneista sanoivat katsoneensa tuotteesta tai palvelusta kertovan videon oppiakseen siitä lisää. Mainosvideo on auttanut 79% vastanneista tekemään ostopäätöksen yrityksen tuotteen kohdalla. Myös 68% vastanneista kertoivat suosivansa opetusvideoita tuotteen käytöstä tekstipohjaisten ohjeiden ja kaavojen sijaan. Vain 3% keroivat käyttäneensä E- & ohjekirjoja.

Mobiililaitteiden avulla mainosvideot löytävät kohderyhmänsä helpommin ja mainosvideoihin käytetyt resurssit tuottavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Tämän ansioista videot ovat yleistyneet myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa.  34% vastanneista sanoivat käyttävänsä pelkästään mobiililaitteitaan katsoakseen videoita ja 42% vastanneista käyttivät mobiililaitteita ja tietokoneita yhdessä. Kysyttäessä mitä formaattia vastanneet mieluiten jakavat ystävilleen ja tuttavilleen, on video selvästi suurin noin 48% osuudellaan, sosiaalisten medioiden julkaisujen seuratessa 23% osuudella. Videojulkaisut saavuttavat myös osaltaan 135% enemmän orgaanista näkyvyyttä, kuin kuvajulkaisut ja 42% käyttäjistä jopa katsoivat mainosvideon nähdessään sen aikajanallaan.

Millaisia videoita haluamme nähdä?

Kyselyyn vastanneista:

 • 39% haluaa nähdä enemmän selittäviä videoita tuotteista
 • 20% haluaa nähdä enemmän viraalisiavideoita
 • 12% haluaa nähdä enemmän tuotevideoita
 • 10% haluaa nähdä enemmän videoblogeja
 • 9% haluaa nähdä enemmän interaktiivisia videoita
 • 6% haluaa nähdä enemmän ohjelmistovideoita

Yhteenvetona voimme todeta, että 2019 tulee olemaan videoiden osalta kiireistä aikaa. Me haluamme katsoa videoita jatkuvasti ja videoiden laatuvaatimukset tulevat kasvamaan. Videoiden tuotantovauhti tulee nopeutumaan ja tarve pienemmille ja nopeammille tuotannoille tulee lisääntymään. Videosta tulee varmasti jatkossa päivittäinen kommunikaation väline yrityksen ja heidän kohderyhmänsä välille. Videon vaikuttavuutta tuskin kukaan pystyy kiistämään. Oikein hyvää videorikasta vuotta 2019!

(tutkimuksen lähteenä https://www.wyzowl.com/)

2020-04-06T13:50:15+03:00
Go to Top